Algemene informatie

Aansluiting bij Gastouderbureau Ziezo

Als franchiser ben ik aangesloten bij het Gastouderbureau Ziezo. Gastouderbureau Ziezo biedt kleinschaligheid,opvang op maat en flexibiliteit. Ouders kunnen erop rekenen dat de opvang van hun kinderen door mij op verantwoorde wijze gebeurt.

Door aangesloten te zijn bij het gastouderbureau, heeft u recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Bij GOB Ziezo kunt u vrijblijvend  een offerte aanvragen,zodat u weet wat de kosten van de opvang zullen zijn.

http://www.gobziezo.nl/?id=244

Ik sta ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang (nummer 239795921) en bij de K.v.K. (nummer 57452997).

 

Pedagogisch beleid van kleinschalige Kinderopvang  Sollebol

Pedagogisch doel

Kinderen zodanig begeleiden in hun ontwikkeling, dat ze zich zullen ontwikkelen tot zelfstandige mensen, mensen die zichzelf kunnen redden, mensen die vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, zichzelf en anderen respecteren en andere mensen zullen begrijpen en waarderen.

Pedagogische visie

Voor mij is ieder kind uniek. Elk kind groeit en ontwikkelt zich op eigen wijze en in eigen tempo. Ik sluit hierbij aan. Ik ben voor duidelijkheid omdat elk kind behoefte heeft aan grenzen. Daarnaast ga ik respectvol en positief met kinderen om. Een kind ontwikkelt zich, als het zich veilig en vertrouwd voelt. Ik zorg voor een warme,geborgen en huiselijke sfeer. Vanuit de vertrouwensrelatie met een kind, stimuleer ik het kind in zijn ontwikkeling.

Pedagogische houding

Hierbij staat voor mij de veiligheid en vertrouwdheid voorop. Een kind moet zich op zijn gemak voelen als het zich gaat ontwikkelen. Ik geef een kind de kans om zich persoonlijk en sociaal te ontwikkelen.

Pedagogisch beleid

Op grond van het zich veilig en vertrouwd voelen, stimuleer ik kinderen in hun motorische-, sociaal-emotionele,verstandelijke- en creatieve ontwikkeling. Ik ga hierbij uit van de belevingswereld van het kind en werk vaak met thema’s, zoals dieren, fruit, seizoenen enz.