Ontwikkeling van het kind

Stimuleren van de ontwikkeling  van jonge kinderen

 Motorische ontwikkeling

De grove motoriek van kinderen stimuleer ik door hen veel te laten bewegen, zowel binnen, als buiten. Bewegen is gezond en leuk! Vooral buiten kunnen kinderen hun energie kwijt en genieten van de frisse lucht.

Er zijn bij mij duwkarretjes en loopauto’s aanwezig maar ook driewielers, ballen van allerlei materiaal en in vele formaten, hoepels,  werpringen, een tunnel en skippyballen.

Op het gebied van het stimuleren van de  fijne motoriek heb ik veel speelgoed om hierop spelenderwijs in te gaan. Voor de kleintjes natuurlijk veel verschillende soorten rammelaars, een baby-gym, een activity-gym, zachte ballen, vormenstoven en dergelijke. Voor de oudere kinderen puzzels in allerlei vormen en formaten, mozaïeken  magneetvisjes  toverdoos, dikke kralen,Duplo,  logoblokken etc. We doen ook dagelijks  activiteiten als tekenen, knippen, plakken, verven enz. welke  een groot beroep doen op de fijne motoriek.  Bij het stimuleren van de motorische ontwikkeling hoort ook het verkennen van de ruimte(“Kruip maar door de tunnel”,”Ga naast het tafeltje staan”) .

 Sociaal-emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen gebeurt in wisselwerking met zijn omgeving. Ieder kind moet bijvoorbeeld leren omgaan met andere volwassenen dan zijn ouders, maar  ook met andere kinderen. “Samen spelen , samen delen”. Een kind moet eveneens leren om te gaan met gevoelens als angst, boosheid, verdriet, jaloezie en dergelijke. Door middel van spelen en bijvoorbeeld boekjes kijken en voorlezen kan een kind uiting geven aan zijn gevoelens en hiermee leren om te gaan. Ook van het samen doen van (gezelschaps)spelletjes als domino, lotto,  memory, kleurentorentjes-spel kan een kind veel leren en er plezier in hebben. Dit doen we bijna iedere dag.

Bij het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vind ik het heel belangrijk dat een kind weerbaar wordt en voor zichzelf leert op te komen. En een positief zelfbeeld verkrijgt.

 Verstandelijke ontwikkeling

Een belangrijke voorwaarde voor het mee kunnen doen in het dagelijkse leven en het (latere) functioneren op school, is het zich eigen maken van de taal.

Ik praat veel en duidelijk met kinderen en vind het belangrijk en nuttig om veel te benoemen. Zodoende wordt hun woordenschat spelenderwijs vergroot en gevarieerd.  Voorlezen vind ik belangrijk en doe ik graag en vaak. Het voorlezen en bekijken van boekjes doe ik van jongs af aan. Bij de grotere kinderen op een interactieve wijze door vragen aan de kinderen te stellen en  in te gaan op hun reacties. We gaan ook naar de bibliotheek om boekjes te bekijken en te lenen. Ook bij het zingen van liedjes , het doen van spelletjes en vele andere dagelijkse activiteiten komt de taal naar voren. Vanaf ongeveer 2 -2.5 jaar  ben ik bewust bezig met het spelenderwijs bijbrengen van begrippen en vaardigheden, die betrekking hebben op het latere leren op de basisschool. Altijd op een speelse wijze en rekening houdend met de wijze waarop en het tempo waarin een kind zich ontwikkelt. Ik zal kinderen hierin nooit forceren.

 Creatieve ontwikkeling

Zoals  al eerder aangegeven, werk ik graag aan de hand  van thema’s(zie “Pedagogische visie”).  Bij het creatieve aspect van het werken met thema’s,denk ik aan bijvoorbeeld verven, tekenen,  stempelen, knippen, plakken en kleien.  Ook  het spelen in de zandbak en het spelen met blokken zijn creatieve bezigheden.

We zingen dagelijks veel liedjes, luisteren naar muziek en bewegen hierop. Ook  baby’s genieten hiervan al snel, wat heel leuk is om te merken. Zowel het ontdekken van materiaal, zoals bijv. klei, verf ,lijm komt aan de orde, als het ermee leren omgaan. Ik werk met bestaand materiaal , maar ook met zogenaamd waardeloos materiaal.

 Zintuiglijke ontwikkeling

De ontwikkeling van   zintuigen als zicht, gehoor en tastzin komen in de voorafgaande ontwikkelingsgebieden ruimschoots naar voren. Op de reukzin als zintuig ga ik spelenderwijs in bij met name eet- en drinkmomenten op een dag.

 Ontwikkeling van zelfredzaamheid

Bij het opvangen van kinderen op kleine schaal vindt de ontwikkeling van zelfredzaamheid spelenderwijs en soepel plaats. Er is veel tijd en aandacht voor elk kind. Bij (grotere)baby’s denk ik aan bijvoorbeeld zelf een tuitbeker kunnen pakken ,vasthouden en eruit drinken, maar ook zelf speelgoed kunnen pakken en een beetje helpen bij het aan- en uitkleden. Bij kinderen vanaf 1.5-2 jaar  zelf broodstukjes aan de vork kunnen prikken, zelf uit een beker kunnen drinken, speelgoed pakken en weer opruimen, zichzelf proberen aan-en uit te kleden, boter uitsmeren op een boterham. Ook het zindelijk worden van kinderen valt onder zelfredzaamheid. Dit in overleg met de ouders van de kinderen, die ik opvang.